Freedom!
      Help Center ศูนย์ช่วยเหลือไทย Freedom! และ รายได้

      ฉันจะระบุปัญหาการชำระเงินได้อย่างไร?

      มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณจะต้องตรวจสอบเงินที่คุณได้รับในปริมาณที่ถูกต้อง ก่อนที่จะส่งเรื่องเกี่ยวกับการชำระเงินผิดมาที่เรา กรุณาใช้ขั้นตอนน่อไปนี้ในการเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการยืนยันทุกอย่าง

      เช็ค Freedom! dashboardของคุณ
      ก่อนอื่นให้เช็คที่Freedom! dashboardของคุณ และรายได้ของคุณที่โชว์เหนือเส้นแดงนั้นคือรายได้ที่คุณยังไม่ได้รับ แต่ถ้าหากการชำระเงินเหล่านี้ยังไม่ได้รับการดำเนินการ โปรดอดทนรอ ทุกค่าเงินหรือรายได้ที่อยู่ภายใต้เส้นสีแดงคือค่าเงินที่คุณได้รับชำระแล้ว dashboardของคุณบอกว่าคุณยังไม่ได้รับการชำระ? กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไป:

      เช็คที่ PayPalของคุณ
      ให้ค้นหาการชำระเงินจาก "Freedom! Family Limited" เราจ่ายเงินให้กับพาทเนอร์ทุกคนภายใต้ชื่อนี้ คุณควรหาจากชำระเงินที่มีคำอธิบายเล็กๆที่จะบอกเกี่ยวกับเดือนที่คุณได้รับเงิน แต่ถ้ามันไม่มี โปรดทำตามขั้นตอนน่อไป

      เช็ค emailของคุณ
      เช็คที่กล่องจดหมายของคุณว่ามีอีเมลจากPayPalที่เกี่ยวกับการชำระเงินของคุณบางครั้ง(ครั้งแรกในการรับเงินจากเรา) คุณจำเป็นที่จะต้องกดยอมรับการชำระเงินจากเราก่อน เงินถึงจะเข้าบัญชีของคุณ แต่ถ้าคุณยังคงไม่สามารถหามันได้ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไป:


      ปัญหาการชำระเงิน
      กด sreenshot ของหน้า กิจกรรมPayPal ของคุณ และอัพโหลดมายังเว็ปไซต์
      กรอกแบบฟอร์มปัญหาการชำระเงินและหลังจากนั้นให้รอ เพื่อให้แผนกการเงินของเรานั้นได้ตรวจสอบและส่งอีเมลไปยังคุณในกรณีนี้
      อย่าลังเลที่จะติดต่อเราในกรณีนี้และอย่างลืมที่จะเลือกหัวข้อ Payments ในการส่งเรื่อง! 

      Updated: 14 Feb 2019 02:19 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0