Freedom!
      Help Center ศูนย์ช่วยเหลือไทย Smashcast

      ฉันสามารถรับปุ่มคุณภาพบน Smashcast ไหม?

      ในขณะที่ Smashcastนั้นมีกฏเกณฑ์ที่สูงมากในการที่จะได้รับปุ่มหรือสัญลักษณ์คุณภาพ เราจึงทำข้อตกลงพิเศษกับ Smashcast เพื่อให้พาทเนอร์ของเรานั้นได้รับสิทธิ์พิเศษคือ เพียงมีผู้ชมมากกว่า100คนขึ้นไปในการแสดงสด(ต้องเป็นค่าเฉลี่ยไม่ใช่จำนวนสูงสุดของวัน) จะได้รับคุณสมบัตินี้

      ถ้าคุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ในส่วนนี้ โปรดแจ้งเราในหัวข้อของ Smashcast และเราจะตรวจสอบช่องของคุณสำหรับการมีสิทธิ์

      Updated: 14 Feb 2019 02:20 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0