Freedom!
      Help Center Nederlands Helpcentrum Sponsoren

      Kan ik gesponsord worden buiten Freedom!?

      Ja natuurlijk, kan je gesponsored worden buiten Freedom!. Wij beperken je niet in de hoeveelheid sponsoringen je mag of bepalen welke sponsoringen je zou moeten nemen.

      Wij van Freedom! leveren al een heleboel sponsoringen via het dashboard. En wij proberen deze altijd aan te vullen aan de hand van jullie feedback. Wij begrijpen echter dat je een sponsoring wil met een bedrijf waar Freedom! nog niet mee werkt. Als jij een sponsorship wil met zo'n bedrijf open dan een ticket met het ticket type Sponsorship Inquiry en wellicht kunnen wij dan wat voor jou regelen en meteen voor alle partners van Freedom!.
      Updated: 14 Feb 2019 02:10 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0