Freedom!
      Help Center ศูนย์ช่วยเหลือไทย การสร้างรายได้

      CPM เท่าไหร่ที่ฉันจะได้ที่Freedom! ?

      มันขัดกับความเชื่อทั่วไป ค่าCPMจะถูกกำหนดให้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ซึ่งไม่เกี่ยวกับเครือข่ายที่คุณเป็นพาทเนอร์ด้วย ทุกๆเครือข่ายมักจะโฆษณาเหมือนๆกันว่าเราได้จัดหาค่านี้ให้โดยYouTube ความจริงคือไม่มีเครือข่ายไหนได้รับความพิเศษในส่วนนี้และสามารถการันตีค่าCPMได้เลย

      นี้คือค่าเฉลี่ยของCPM ในเดือนมุถินายน ปี2014 ของFreedom!

      ค่าเฉลี่ยCPMอยู่ที่ $12.18CPM ($7.67 RPM) สำหรับ60% revenue share ในสหราชอาณาจักร(UK)


      ค่าเฉลี่ย CPM อยู่ที่ $11.02 ($6.35 RPM) สำหรับ60% revenue share ใน US.      Updated: 14 Feb 2019 02:18 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0