Freedom!
      Help Center Nederlands Helpcentrum Monetization

      Ik heb een inkomsten generen ban, wat nu?

      Jammer genoeg, kunnen we niet uitzoeken waarom, noch kunnen we een beroep doen tegen de inkomsten ban. YouTube beslist of een kanaal wordt verbannen of niet, en zijn er toegewijd om kanalen die de regels niet volgen te verbannen. Als ze een kanaal verbannen hebben, dan is de kans klein dat ze dit ongedaan maken (tenzij ze een fout hebben gemaakt)

      Wij zijn niet in de positie om iets te doen aan dit probleem. Als je het gevoel hebt dat je ten onrechte bent verbannen, dan kunt je contact opnemen met YouTube door een van de support helpdesk te bezoeken:

      AdSense Help Forum:                                           https://productforums.google.com/forum/#!forum/adsense

      YouTube Support:
      https://www.youtube.com/yt/creators/support.html?noapp=1

      YouTube Partner Forums:                     https://productforums.google.com/forum/#!forum/youtubepartners
      Updated: 14 Feb 2019 02:12 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0