ทำไมการวิเคราะห์บนFreedom! dashboard ถึงล้าสมัย?

ทำไมการวิเคราะห์บนFreedom! dashboard ถึงล้าสมัย?

เพื่อลดภาระการโหลดในการบริการของเรา การวิเคราะห์บนdashboardนั้นไม่ใช่ในเวลาจริง นั้นหมายความว่า สถิติบนdashboardนั้นอาจจะมากหรือน้อยกว่าสถิติของจริงของคุณ

หมายเหตุ: การวิเคราะห์บนFreedom! dashboardนั้นจะไม่จำกัดการเข้าถึงFreedom! dashboardของคุณ รวมถึง YouTube Channelและ YouTube DashBoard หรือมีผลกระทบกับรายได้ของคุณเลย